Целоживотно учење

Целоживотно учење се може  широко дефинисати као учење које се спроводи током читавог живота: учење да будеш флексибилан, разноврстан и доступан у различитим временима и на различитим местима. Доживотно учење промовише учење  изван традиционалног школовања и током одраслог живота (тј. после обавезног образовања). Ова дефиниција се заснива на Делорс ‘(1996) и четири приоритета образовања заНастави са читањем „Целоживотно учење“

Емоције у учењу

Без обзира да ли је задатак у потпуности научен прати га друга врста учења које је углавном скривено или је суштински интерне природе. То је емоционално учење, аспект такозваног условљавања која игра кључну улогу у томе да ли је ученик спреман да настави да учествује у задатку. Деца са проблемима у учењу, или деца безНастави са читањем „Емоције у учењу“

Социјална теорија учења

Социјална теорија учења се фокусира на учење које се дешава у друштвеном контексту. Људи уче једни од других, и ти облици учења су  опсервационо учење, учење имитацијом и моделирање. Између осталих Алберт Бандура је водећи заговорник ове теорије. Општа начела теорије социјалног учења су: 1. Људи могу да уче посматрајући понашање других и исходе понашања. 2. УчењеНастави са читањем „Социјална теорија учења“