Oцењивање – део процеса наставе и учења

Оцењивање помаже ученицима да:

-постану свесни циља учења,

-овладају стратегијама учења,

-препознају остварене успехе и

-процене потенцијале за нова постигнућа

Свим ученицима је потребно обезбедити услове да остваре дефинисана постигнућа. Стога је посебно важно да се у процесу праћења рада и развоја ученика препозна шта је то на чему ученик у наредном пероду треба да ради и како наставник може да му помогне.

И формативно и сумативно оцењивање су усмерени на вредновање исхода или ефеката процеса учења. Формативно оцењивање то чини у току процеса учења, у свим фазама наставног процеса, док сумативно оцењивање то чини на крају одређене наставне фазе која је програмски и временски јасно дефинисана.Формативно оцењивање се одвија  континуирано у току школске године, а сумативно на крају полугодишта, школске године или на крају образовног циклуса или одрђене врсте школовања.

У формативном оцењивању вредновање исхода предходног учења је средство за обликовање, усмеравање даљег процеса учења. То је оцењивање које одговара на питање  шта је ученик постигао да би могло исто тако прецизно и јасно да одговори на питање шта и како ученик треба даље да учи.

У сумативном оцењивању основни циљ је вредновање исхода остварених у одређеном периоду учења, школовања. Сумативно оцењивање одговара на питање колико је ученик научио у одређеном наставном периоду, у којој мери је овладао садржајима и исходима који су утврђени школским програмом.

Према улози коју има у настави и учењу формативно оцењивање је могуће означити као усмеравајуће или подстицајно, односно као процесно или развојно оцењивање. Оно је формативно зато што се одвија у процесу учења, што у току учења усмерава ученике на одређене циљеве, садржаје и исходе, што га подстиче да планира наредне кораке у учењу.

Као што је настава подељенана временске пероде у којима се остварују одређени циљеви, обрађују одређене теме и наставне јединице, постижу планирани исходи, тако је и формативно оцењивање подељено на пероде праћења, регистровања података, анализе и саопштавања информација.

Како садржи више информација о напредовању и развоју, формативна оцена се не може  исказати једном речју или бројем, већ је то опис постигнућа ученика у одређеном моменту процеса учења.Тај опис мора да садржи шта је ученик постигао, али и шта треба да постигне у наредном кораку.

Сумативно оцењивање је прављење биланса у завршној фази учења или школовања. Постоји више модела сумативног оцењивања као што су:

-Перодично оцењивања исхода учења и укупног развоја које се заснива на анализи и интегрисању формативних оцена,

-Повезивање оцена из више предмета (извођење опште завршне оцене) на крају полугодишта или школске године,

Функције сумативног оцењивања су више окренуте одређивању статуса ученика у ситуацијама које нису увек наставне.

Формативно и сумативно оцењивање се не могу раздвојити, јер су сумативне оцене делом исход формативних оцена или се уз сумативну оцену пише образложење које има исту структуру и намену као формативна оцена.

(Према: Хавелка, Хебиб,Бауцал-Оцењивање за развој ученика)

Објавио/ла: Biljana Djordjevic

Snovi su svet najveći! Psiholog sam u osnovnoj školi i psihologija učenja je jedna od sfera koje me trenutno zaokupljaju.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: