Oцењивање – део процеса наставе и учења

Оцењивање помаже ученицима да: -постану свесни циља учења, -овладају стратегијама учења, -препознају остварене успехе и -процене потенцијале за нова постигнућа Свим ученицима је потребно обезбедити услове да остваре дефинисана постигнућа. Стога је посебно важно да се у процесу праћења рада и развоја ученика препозна шта је то на чему ученик у наредном пероду треба даНаставите читати „Oцењивање – део процеса наставе и учења“

Породица – незаменљив васпитни фактор

Којим вредностима треба усмеравари децу и како – на који начин се могу развити особине и понашања која се сматрају пожељним су суштинска питања процеса васпитања . Да би се одговорило на ова питања урађено је безброј истраживања  о томе који поступци  у васпитању чему воде. Опште је уверење да поступци  према деци , посебноНаставите читати „Породица – незаменљив васпитни фактор“

Целоживотно учење

Целоживотно учење се може  широко дефинисати као учење које се спроводи током читавог живота: учење да будеш флексибилан, разноврстан и доступан у различитим временима и на различитим местима. Доживотно учење промовише учење  изван традиционалног школовања и током одраслог живота (тј. после обавезног образовања). Ова дефиниција се заснива на Делорс ‘(1996) и четири приоритета образовања заНаставите читати „Целоживотно учење“

Емоције у учењу

Без обзира да ли је задатак у потпуности научен прати га друга врста учења које је углавном скривено или је суштински интерне природе. То је емоционално учење, аспект такозваног условљавања која игра кључну улогу у томе да ли је ученик спреман да настави да учествује у задатку. Деца са проблемима у учењу, или деца безНаставите читати „Емоције у учењу“

Социјална теорија учења

Социјална теорија учења се фокусира на учење које се дешава у друштвеном контексту. Људи уче једни од других, и ти облици учења су  опсервационо учење, учење имитацијом и моделирање. Између осталих Алберт Бандура је водећи заговорник ове теорије. Општа начела теорије социјалног учења су: 1. Људи могу да уче посматрајући понашање других и исходе понашања. 2. УчењеНаставите читати „Социјална теорија учења“

Фактор концентрација

Фактори који утичу на концентрацију су: Интересовање за предмет или активност, жеђ, глад, стрес, умор, околина и најважнији мотивација. Зато је важно знати разлоге тј. сврху и корист одређеног учења. Савети за одржавање концентрације током учења Пронађи место које ће ти служити само за учење, важно је да се ту добро осећаш. Одабрано место заНаставите читати „Фактор концентрација“

Мотивација

Ученик који поседује контролу над процесом учења уз позитивну мотивацију и самодисциплину је успешан ученик. Добра мотивација увек води добрим рeзултатима у учењу, али такође добри резултати оснажују мотивацију. Различити су облици мотива повезаних са учењем, а најчешће се деле на спољашње и  унутрашње. Спољаши мотиви су бично усмерени ка извршавању обавеза, под снажним утицајемНаставите читати „Мотивација“

Како треба учити

Нека упутства за оне који уче Време проведено над књигом није пресудан фактор успеха у учењу.Није, дакле, битно колико дуго учиш неко градиво већ како га учиш. Врло је битно имати план учења, затим бити свестан својих особина, способности, познавати себе толико да знаш која метода ти највише одговара. Методе учења не треба бркати саНаставите читати „Како треба учити“

Фактори који утичу на учење

Фактори који утичу на учење се могу поделити  на когнитивне и афективне. Учење и  решавање задатака је под утицајем  ових фактора. Задатак ученика активира аутоматски као и структуре које утичу на усвајање или одбијање задатка. Суочени са новим задатком ученици обично процењују: -Која знања и  способности су потребни да се реши, и које су њиховеНаставите читати „Фактори који утичу на учење“

Научите да учите

Школе и сви одбори за образовање све више су усмерени на процене ПИСА испитивања.Концепт „учење да се научи“ је актуализован .Фокус је померен од индивидуалних постигнућа ка општијем знањима, факторима самопоуздања и применљивости знања. Развој почиње у раном детињству, али школа мора да има централну улогу у програмирању и усмеравању стицања зања. Учење постаје: УчењеНаставите читати „Научите да учите“