Фактор концентрација

Фактори који утичу на концентрацију су: Интересовање за предмет или активност, жеђ, глад, стрес, умор, околина и најважнији мотивација. Зато је важно знати разлоге тј. сврху и корист одређеног учења. Савети за одржавање концентрације током учења Пронађи место које ће ти служити само за учење, важно је да се ту добро осећаш. Одабрано место заНастави са читањем „Фактор концентрација“

Мотивација

Ученик који поседује контролу над процесом учења уз позитивну мотивацију и самодисциплину је успешан ученик. Добра мотивација увек води добрим рeзултатима у учењу, али такође добри резултати оснажују мотивацију. Различити су облици мотива повезаних са учењем, а најчешће се деле на спољашње и  унутрашње. Спољаши мотиви су бично усмерени ка извршавању обавеза, под снажним утицајемНастави са читањем „Мотивација“

Фактори који утичу на учење

Фактори који утичу на учење се могу поделити  на когнитивне и афективне. Учење и  решавање задатака је под утицајем  ових фактора. Задатак ученика активира аутоматски као и структуре које утичу на усвајање или одбијање задатка. Суочени са новим задатком ученици обично процењују: -Која знања и  способности су потребни да се реши, и које су њиховеНастави са читањем „Фактори који утичу на учење“

Научите да учите

Школе и сви одбори за образовање све више су усмерени на процене ПИСА испитивања.Концепт „учење да се научи“ је актуализован .Фокус је померен од индивидуалних постигнућа ка општијем знањима, факторима самопоуздања и применљивости знања. Развој почиње у раном детињству, али школа мора да има централну улогу у програмирању и усмеравању стицања зања. Учење постаје: УчењеНастави са читањем „Научите да учите“

Социјализација

                                                                Бандура сматра да је за процес социјализације посебно важан облик учења условљавањем- викаријско (помоћно или посредно) или опсервационо (на основу посматрања понашања туђегНастави са читањем „Социјализација“

Хијерархија

Учење стратегија и решавање проблема захтева предходно учење принципа или начела, које захтева предходно учење појмова, које захтева претходно учење асоцијација, које захтева претходно учење ланаца или низова, које захтева претходно учење дискриминацијом, које захтева претходно учење имитацијом!!! (Gagne)

Учење као примање информација

Први услов учења је доживљавање неких садржаја. То се збива активношћу чула. Чулни органи су непрестано бомбардовани великим бројем надражаја који долазе из спољашње средине. Подражаји се преносе нервним системом у одговарајуће нервне центре у кори великог мозга. Кад би сви ти подражаји долазили у кору великог мозга (кортекс) ми би смо свет доживљавали каоНастави са читањем „Учење као примање информација“