Фактор концентрација

Фактори који утичу на концентрацију су: Интересовање за предмет или активност, жеђ, глад, стрес, умор, околина и најважнији мотивација. Зато је важно знати разлоге тј. сврху и корист одређеног учења. Савети за одржавање концентрације током учења Пронађи место које ће ти служити само за учење, важно је да се ту добро осећаш. Одабрано место заНастави са читањем „Фактор концентрација“

Мотивација

Ученик који поседује контролу над процесом учења уз позитивну мотивацију и самодисциплину је успешан ученик. Добра мотивација увек води добрим рeзултатима у учењу, али такође добри резултати оснажују мотивацију. Различити су облици мотива повезаних са учењем, а најчешће се деле на спољашње и  унутрашње. Спољаши мотиви су бично усмерени ка извршавању обавеза, под снажним утицајемНастави са читањем „Мотивација“

Како треба учити

Нека упутства за оне који уче Време проведено над књигом није пресудан фактор успеха у учењу.Није, дакле, битно колико дуго учиш неко градиво већ како га учиш. Врло је битно имати план учења, затим бити свестан својих особина, способности, познавати себе толико да знаш која метода ти највише одговара. Методе учења не треба бркати саНастави са читањем „Како треба учити“